Kilroy's College

Kilroy's College

Online & Home Study Courses

Leaving Certificate Irish course

Course Contents

Remember, you can complete this Leaving Certificate Irish course within 6 to 24 Months of enrolling. So take your first step by contacting us today !

Please note the content shown below is 2023 syllabus. This course is also available for 2024 syllabus. Please contact college for details.

Higher Level

See Ordinary level >>

Réamhrá

An Briathar

Gramadach

Gramadach


Detailed Content

Réamhrá

 • An t-Ainmfhocal
 • Liosta de na Forainmneacha Réamhfhoclacha
 • Nathanna Cainte
 • Treoracha do Aiste shamplach agus dhá Thriail Léamhthuisceana
 • Obair le déanamh agus freagraí

Back to top >>


An Briathar

 • An Briathar
 • An Briathar Saor
 • Aiste Shamplach
 • Treoracha don Triail Leamhthuisceana
 • dhá Thriail Léamhthuisceana
 • An Cúrsa Próis 1 – Scannán
 • Ceisteanna ar an bPrós

Back to top >>


Gramadach Agus Botúin Chomónta

 • Gramadach Agus Botúin Chomónta
 • Ceist 1, Roinn A (Aiste) – Aiste shamplach
 • Triail Léamhthuisceana
 • An Cúrsa Próis 2 – 4 chuid eile Ceisteanna ar an bPrós.
 • An Cúrsa Próis 2 – 4 chuid eile Ceisteanna ar an bPrós.
 • Obair le Déanamh Agus Freagraí
 • Obair le Déanamh Agus Freagraí

Back to top >>


Na Cúig Díochlaontaí den ainmfhocal

 • Na Cúig Díochlaontaí den ainmfhocal
 • An Tuiseal Ginideach
 • Filíocht Don Ardteist
 • Obair le Déanamh
 • Triail Léamhthuisceana
 • An Cúrsa Filíochta (Na Dánta Ainmnithe) – Dán amháin
 • Ceisteanna ar an bhfilíocht

Back to top >>


Seanfhocail agus nathanna cainte

 • Seanfhocail agus nathanna cainte
 • Ceist 1, Roinn B (Scéal) cúig Aiste/Scéal bunaithe ar sheanfhocail agus nathanna cainte
 • Obair le Déanamh
 • An Cúrsa Filíochta (Na Dánta Ainmnithe) – 4 Dhán eile
 • Ceisteanna ar an bhfilíocht

Back to top >>


Scrúdú Cainte Beannú

 • Scrúdú Cainte Beannú
 • Oscailt
 • Léitheoireacht
 • Ceisteanna comónta
 • Ceisteanna le freagairt
 • Cleachtadh

Back to top >>


Scrúdú Cainte Ceisteanna deacra

 • Scrúdú Cainte Ceisteanna deacra
 • Ceisteanna le freagairt
 • Cleachtadh

Back to top >>


Scrúdú Cainte Sraith phictiúr

 • Scrúdú Cainte Sraith phictiúr
 • Ceisteanna le freagairt
 • Cleachtadh

Back to top >>


Gramadach

 • Gramadach, an Chopail ‘Is’
 • nathanna úsáideacha don Aiste
 • Ceist 1 Roinn C (Alt do nuachtán nó d`iris)
 • Alt Samplach bunaithe ar Roinn C
 • nathanna úsáideacha don cheist seo
 • Obair le Déanamh
 • Dhá Thriail Léamhthuisceana, – An Cúrsa Próis 1 – An Triail
 • Ceisteanna ar an bprós

Back to top >>


Gramadach

 • Gramadach, nathanna úsáideacha
 • Ceist 1, Roinn A Aistí samplacha
 • Obair le Déanamh
 • dhá Thriail Léamhthuisceana
 • Triail Chluastuisceana

Back to top >>


Foclóir úsáideach don Léamhthuiscint agus don Chluastuiscint An Cúrsa Filíochta 1 – 5 Dhán Dualgas Breise

 • Aiste Shamplach
 • Obair le Déanamh
 • dhá Thiail Léamhthuisceana – Ceisteanna ar an bhFilíocht

Back to top >>Get a FREE Leaving Certificate Irish brochure